2024. június 18. | Arnold
-3° calendar-image

Beiratkozási információk 2023

Létrehozva: 2023. március 21.

A 2023/2024. tanévben induló első osztályokba


Tisztelt Szülők!
Kedves leendő Elsősök!
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022. (VIl. 29.) BM rendelet 8.§. alapján az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:
- 2023. április 20. (csütörtök), 8:00-19:00
- 2023. április 21. (péntek), 8:00-19:00
Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a jogorvoslat benyújtására a szülőnek, törvényes képviselőnek tizenöt nap áll rendelkezésére. Felülbírálati kérelem esetén az Egri Tankerületi Központ igazgatója jár el. Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő, törvényes képviselő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

A beiratkozás történhet a szokásos módon személyesen vagy elektronikus úton, a KRÉTA rendszer e-Ügyintézés felületén ( https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap, felhasználói útmutató)

A beiratkozás napján — függetlenül attól, hogy a két jelentkezési mód közül melyiket választja — minden szülőnek/törvényes képviselőnek meg kell jelennie személyesen az intézményben, ahol a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, illetve a nyilatkozatok eredeti példányát be kell mutatnia.

A beiratkozáskor szükséges dokumentumok:

  1. A szülő és a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya)
  2. A gyermek TAJ kártyája, születési anyakönyvi kivonata
  3. Kiemelt figyelmet igénylő gyermek esetében:
    • a) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye,
    • b) sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.
  4. Gyermekvédelmi támogatásról szóló határozat (étkezéshez)

A beiratkozáskor szükséges kitöltendő nyilatkozatok letölthetők innen (ezek előzetes kitöltése meggyorsítja a beiratkozás menetét):

Nyilakozat életvitelszerű lakóhelyről

Hit és erkölcstan nyilatkozat

Nyilatkozat felügyeleti jogról

Nyilatkozat étkezés megrendeléséhez

Étkezési normatíva igénylő

 

Az általános iskolai beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, nyomtatványokat mindkét törvényes képviselő aláírásával kell benyújtani.

 

Az iskolánkban folyó hitoktatásról itt talál információt.

Külföldi állampolgárok beiratkozásával kapcsolatban itt talál információt.

 

Tisztelettel:

Kátai Zsolt

tagintézmény-vezető

Egri Balassi Bálint Általános Iskola

Tinódi Sebestyén Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagiskolája

+36 20 5611269

katai.zsolt@tinodi-eger.hu

< Vissza