2024. július 13. | Jenő
-3° calendar-image

Beiratkozási információk 2022

Létrehozva: 2022. április 07.

A 2022/2023. tanévben induló első osztályokba


Tisztelt Szülők!
Kedves leendő Elsősök!
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2021/2022. tanév rendjéről szóló 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet 7.§. alapján az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:
- 2022. április 21. (csütörtök), 8:00-19:00
- 2022. április 22. (péntek), 8:00-19:00
Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a jogorvoslat benyújtására a szülőnek, törvényes képviselőnek tizenöt nap áll rendelkezésére. Felülbírálati kérelem esetén az Egri Tankerületi Központ igazgatója jár el. Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő, törvényes képviselő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

A beiratkozás történhet a szokásos módon személyesen vagy elektronikus úton, a KRÉTA rendszer e-Ügyintézés felületén (előzetes jelentkezéshez kapcsolódó szülőknek szóló tájékoztató segédlet Letölthető innen)
A beiratkozás napján — függetlenül attól, hogy a két jelentkezési mód közül melyiket választja — minden szülőnek/törvényes képviselőnek meg kell jelennie személyesen az intézményben, ahol a beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat, illetve a nyilatkozatok eredeti példányát be kell mutatnia.

A beiratkozáskor szükséges dokumentumok:
1. A szülő és a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló
hatósági igazolvány (lakcímkártya)
2. A gyermek TAJ kártyája, születési anyakönyvi kivonata
3. Kiemelt figyelmet igénylő gyermek esetében:
a) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek esetében a
Szakértői Bizottság szakértői véleménye,
b) sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.
4. Gyermekvédelmi támogatásról szóló határozat (étkezéshez)
A beiratkozáskor szükséges kitöltendő nyilatkozatok letölthetők innen (ezek előzetes kitöltése meggyorsítja a beiratkozás menetét):

Nyilatkozat életvitelszerű lakóhelyről

Hit- és erkölcstan nyilatkozat

Nyilatkozat felügyeleti jogról

Nyilatkozat étkezés megrendeléséhez

Étkezési normatíva igénylő

 

Az iskolánkban folyó hitoktatásról itt talál információt.

 

Tisztelettel:

Kátai Zsolt

tagintézmény-vezető

Egri Balassi Bálint Általános Iskola

Tinódi Sebestyén Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagiskolája

+36 20 5611269

katai.zsolt@tinodi-eger.hu

< Vissza