2023. május 28. | Emil
-3° calendar-image

Beiratkozási információk 2021

Létrehozva: 2021. március 22.

A 2021/2022. tanévben induló első osztályokba


Tisztelt Szülők!
Kedves leendő Elsősök!
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2020/2021. tanév rendjéről szóló 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelet 7.§. alapján az általános iskola első évfolyamára történő beiratkozásra az alábbi időpontokban kerül sor:
- 2021. április 15. (csütörtök), 8:00-19:00
- 2021. április 16. (péntek), 8:00-19:00
Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén az Egri Tankerületi Központ igazgatója hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni. Az erről szóló bővebb tájékoztatót elolvashatja itt.
A beiratkozáskor szükséges dokumentumok:
1. A szülő és a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet igazoló
hatósági igazolvány (lakcímkártya)
2. A gyermek TAJ kártyája, születési anyakönyvi kivonata
3. Kiemelt figyelmet igénylő gyermek esetében:
a) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek esetében a
Szakértői Bizottság szakértői véleménye,
b) sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.
4. Gyermekvédelmi támogatásról szóló határozat (étkezéshez)

A beiratkozás történhet a szokásos módon személyesen vagy elektronikus úton,
a KRÉTA rendszer e-Ügyintézés felületén.
(Utóbbi esetben fontos a telefonos elérhetőség feltüntetése adategyeztetés céljából.)
A beiratkozáskor szükséges kitöltendő nyilatkozatok letölthetők innen (ezek előzetes kitöltése meggyorsítja a beiratkozás menetét):

 

Nyilatkozat életvitelszerű lakóhelyről

Hit- és erkölcstan nyilatkozat

Nyilatkozat felügyeleti jogról

Nyilatkozat étkezés megrendeléséhez

Étkezési normatíva igénylő


Az iskolánkban folyó hitoktatásról itt talál információt.

 

Tisztelettel:

Kátai Zsolt

tagintézmény-vezető

Egri Balassi Bálint Általános Iskola

Tinódi Sebestyén Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagiskolája

+36 20 5611269

katai.zsolt@tinodi-eger.hu

< Vissza