2023. május 28. | Emil
-3° calendar-image

Beiratkozási információk 2020

Létrehozva: 2020. április 05.

A 2020/2021. tanévben induló első osztályokra vonatkozóan


Tisztelt szülő! Tisztelt törvényes képviselő!

 

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

 

Ez a tájékoztatás a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérem, figyelmesen olvassa el! Ez a tájékoztató része egy hosszabb levélnek, melyet igény szerint itt lehet elolvasni.

 

Amennyiben az iskolánk a gyermeke számára a lakóhelye vagy életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola, és hozzánk szeretné iratni, akkor intézményünk felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik.

Amennyiben az iskolánk nem a gyermeke körzetes általános iskolája, de hozzánk szeretné íratni, akkor jelentkezési kérelmet kell benyújtania iskolánkba.

 

beiratkozás elvégezhető online módon vagy személyesen. A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását (szándéka megerősítését vagy a kérelem benyújtását) lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg.

Amennyiben az online módon történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, iskolánk lehetőséget biztosít a személyes ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolnia.

 

A beiratkozást (vagyis a szándék megerősítését vagy a kérelem benyújtását) iskolánkban online csak 2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között, illetve személyesen ugyanebben az időszakban munkanapokon 8:00-17:00 között végezheti el.

 

A szülő megerősítése vagy kérelme alapján az alábbi eseteket különböztetjük meg:

 

1. A szülő gyermekét a gyermek állandó lakcíme szerinti körzetes iskolába kívánja beíratni.

Ez esetben elegendő a felvétel megerősítése az intézmény felé. A KRÉTA rendszer e-Ügyintézés felületén a gyermek – csillaggal jelölt, kötelező – alapadatainak megadása után megjelenik az iskola, amely szerint körzetes a gyermek, amelyre való kattintással a szülő elküldi az iskola felé jelzését a megerősítésről. A megerősítés történhet e-mail formájában is, ebben az esetben a beiratkozáshoz kötelező adatokat is meg kell adnia a gyermekéről. Amennyiben szeretné, lehetősége van a szülőnek arra is, hogy a felületen online megtegye a nyilatkozatait, vagy a dokumentumok másolatát csatolja. A megerősítést követően az általános iskola a „Felvett" státuszba helyezi a gyermek jelentkezését.

 

2. A szülő gyermekét a gyermek tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába kívánja beíratni.

Ez esetben a szülőnek kell jelezni az iskola felé gyermekének beiratkozási kérelmét, amely hatására az iskola a „Felvett" státuszba helyezi a gyermeket, és értesíti az állandó lakóhely szerinti körzetes iskolát a gyermek felvételéről. A beiratkozási kérelemhez a tartózkodási hely szerinti körzetes iskolába történő felvétel esetében az e-Ügyintés felületén elegendő a lakcím adatainál megjelölni a nyilatkozati szándékot, és az ott megjelenő mezőkben a tartózkodási hely adatait megadni. A dokumentum eredeti, aláírt példányát a 2020/2021. tanév első tanítási napján kell leadni az iskolában.

 

3. A szülő gyermekét olyan, körzettel rendelkező intézménybe szeretné beíratni, amely a gyermek lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint nem minősül körzetes iskolájának.

Ez esetben a szülőnek kell jelezni az iskola felé gyermekének beiratkozási kérelmét, amely iskola a „Függőben" státuszba helyezi a gyermek jelentkezését. A függő státuszban lévő gyermekekről a döntést 2020. május 16.-21. között hozza meg az intézmény. A döntés következtében a gyermek „Felvett" vagy „Nem került felvételre" státuszba kerül. Pozitív döntés esetén az iskolának értesítenie kell a gyermek állandó lakóhelye szerinti körzetes iskolát is.

 

A fentiek alapján 2020. április 28-án minden olyan tanuló automatikusan felvételre kerül hozzánk, akinek iskolánk az állandó lakóhelye szerinti körzetes általános iskola, és aki ezt megelőzően (lásd: külön levél) nem nyert felvételt, illetve nem adta be a jelentkezését más általános iskolába. Ekkor szükséges megerősítenie gyermeke beiratását, ha iskolánk a gyermeke számára a lakóhelye szerinti körzetes általános iskola. Ekkor szükséges benyújtania a jelentkezési kérelmét, ha az iskolánk a gyermeke életvitelszerű tartózkodási helye szerinti általános iskola, vagy nem a gyermeke körzetes általános iskolája.

 

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/2021. tanév első napján történik meg:

- A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
- A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
- A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

 

Az online felületen úgy erősítheti meg a gyermeke hozzánk való beíratásának szándékát, hogy a gyermeke azonosításához szükséges adatok megadása után megjelöli intézményünket. Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni ügyintézőnknek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.

 

Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén - az adatok megadását követően - az „Előnézet" ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe. Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény biztosítja.

 

Felhívjuk figyelmét, hogy ebben az időszakban csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét.

 

Bármilyen kérdés, kérés esetén forduljon hozzám bizalommal lenti elérhetőségeimen.

 

Tisztelettel:

Rázsi Botond Miklós

tagintézmény-vezető

Egri Balassi Bálint Általános Iskola

Tinódi Sebestyén Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Tagiskolája

+36 20 9739846

razsi.botond@tinodi-eger.hu

facebook.com/tinodieger
facebook.com/botond.razsi

< Vissza