2024. július 13. | Jenő
-3° calendar-image

TKDM

Létrehozva: 2020. március 19.

4. intézkedés


Tisztelt szülők!

 

2020. március 16-án hétfőn délelőtt a tantestület meghatározta a tantermen kívüli, digitális munkarend menetét, eszközeit.

 

Első és legfontosabb alapelv, hogy az eddigieknél nagyobb felelősség helyeződik Önökre azzal, hogy a gyermekeknek nem az iskolában kell a tanulmányi feladatokat elvégezni, hanem az Önök felügyelete alatt. Ezzel az iskola felügyeleti és ellenőrzési szerepe erősen lekorlátozódott. A tananyagokat (segédanyagokat, útmutatókat stb.) ki tudjuk adni, és részben számon is tudjuk kérni, de azok elsajátítása sokkal inkább a gyermekek és az Önök közös felelőssége lesz. Kérjük, hogy a következő időszakban (ami a tanév végéig is eltarthat) ezt mindig tartsák szem előtt. Ez mindannyiunk közös érdeke, mert 2020 szeptemberében lehetőség szerint úgy kell az iskolában folytatni a tanulást-tanítást, mintha minden normális kerékvágásban zajlott volna. Mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy a követelményeket számon kérhető formában, megfelelő útmutatóval együtt, és elfogadható, feldolgozható ütemben adjuk át.

 

A második szempont, amit kérünk betartani, az előzőből következik. A tanulás-tanítás folyamata átkerül az online térbe és otthonra, ezért a tanulók és szülők részéről az időbeosztás saját belátás és lehetőség szerint történik. A pedagógusok megfelelő ütemben, eszközökkel és határidőkkel úgy fogják átadni és számon kérni a tanulnivalót, hogy az a tanulók számára napi maximum 8 órában teljesíthető legyen, és jusson idő a megfelelő pihenésre, szórakozásra. Ezzel összhangban azt kérjük, hogy Önök is legyenek tekintettel a pedagógusok munkaidejére, és lehetőség szerint kérdéseikkel, kéréseikkel 8:00-16:00 között keressék őket (az intézményben is ebben az időszakban van vezetői ügyelet), illetve válaszokat, megoldásokat ebben az időszakban várjanak tőlük. Különleges esetben ettől természetesen el lehet térni.

 

A kapcsolattartás első számú felülete a KRÉTA-rendszer. A napokban az osztályfőnökök fel fogják keresni Önöket telefonon, e-mailben vagy Facebookon, hogy egyeztessék az email-címüket, és azt, hogy be tudnak-e lépni a KRÉTÁ-ba. Minden, a tanulással kapcsolatos információt (tananyag, elvégzendő feladatok stb.) ugyanis elsődlegesen a tanórákhoz kapcsolódó 'Házi feladat' részben fognak megtalálni. Emellett, másodlagosan az osztályok, csoportok meglévő vagy most kialakítandó Facebook-csoportjain keresztül, vagy emailben is fognak Önökkel kommunikálni. Azt is felmérik, hogy van-e olyan szülő, tanuló, aki nem tud semmilyen megfelelő eszközzel digitálisan hozzáférni ezekhez az anyagokhoz (a jelenlegi okostelefonok alkalmasak erre a célra, a mobilszolgáltatók pedig elkezdtek ingyenes mobilinternet szolgáltatást nyújtani az előfizetőknek ennek a problémának az áthidalására). Kérjük, hogy ezeket a felületeket (KRÉTA, Facebook, email) napi szinten figyeljék, kövessék!

 

A számonkérések rendszere is megváltozik. Igyekszünk előnyben részesíteni a projektmunkákat (megadott szempontok szerint elkészített feladat, pl. rajz, kiselőadás, prezentáció készítése, gyűjtőmunka végzése). De értékelnünk is szükséges lesz a tanulókat, ezért online tesztírások is várhatóak, ezek módszere jelenleg kidolgozás alatt áll.

 

A tanulók alapértelmezett esetben „jelen vannak" a „tanórákon". Ha valaki akadályoztatva van az otthoni tanulásban (leginkább betegség miatt), azt az osztályfőnöknél haladéktalanul jelezze.

 

A tanulóknak az iskolában hagyott taneszközeit, ruháit, egyéb személyes dolgait haza kell vinni! Erre 2020. március 17-én kedden az alábbi beosztás szerint biztosítunk lehetőséget, a tömeges jelenlét elkerülése érdekében:
8:00-9:00: 1. évfolyam
9:00-10:00: 2. évfolyam
10:00-11:00: 3. évfolyam
11:00-12:00: 4. évfolyam
12:00-13:00: 5. évfolyam
13:00-14:00: 6. évfolyam
14:00-15:00: 7. évfolyam
15:00-16:00: 8. évfolyam

A portaszolgálat fog arról gondoskodni, hogy osztályonként egyszerre maximum 5 fő tartózkodjon a termekben. Aki nem tud az adott időszakban bejönni, jöjjön, amikor tud! Kérjük, hogy ezzel azok, akik tudnak megfelelő időszakban jönni, ne éljenek vissza! Akinek több gyermeke is jár iskolánkba, válassza ki az egyik rá vonatkozó időszakot!

 

Egyelőre senki nem kívánt élni a tanulói ügyelet lehetőségével, de amennyiben felmerül az igény, előtte való napon jelezzék, hasonlóan az étkezéshez.

 

Továbbra is felhívjuk a figyelmüket, hogy fokozottan tartsák be a higiéniai előírásokat! Ügyeljenek arra, hogy a gyermekek felügyelet alatt legyenek, és bár egyelőre nem tiltott a tanulócsoportok otthoni kialakítása, de az ilyen esetekben kerüljék az 5 főnél nagyobb összejöveteleket!

 

KÖSZÖNJÜK TÜRELMÜKET ÉS SEGÍTŐ KÖZREMŰKÖDÉSÜKET!

 

Üdvözlettel:
Rázsi Botond Miklós
tagintézmény-vezető
+36 20 9739846
razsi.botond@tinodi-eger.hu
https://www.facebook.com/botond.razsi

< Vissza